Praktijkvoorbeelden - Ben ik mijn banden kwijt als de dealer failliet gaat?


Mijn zomerbanden liggen ´s winters opgeslagen bij mijn autodealer. Tweemaal per jaar verwisselt hij de banden. Stel nu dat hij failliet gaat, ben ik dan mijn banden kwijt?

Antwoord NKC Juridische Helpdesk:
Nee, maar markeer de banden wel

Bandenbedrijven hebben soms een grote voorraad te verkopen banden liggen. Sommige bieden als extra dienst aan dat ze de wisselbanden tegen betaling kunnen opslaan. Het is dan belangrijk dat duidelijk is welke banden van wie zijn, want anders kan er sprake zijn van zogeheten oneigenlijke vermenging. In dat geval gaat het eigendom van afzonderlijke zaken over naar de eigenaar van de hoofdzaak. Met andere woorden: de bandenhandelaar wordt geacht de eigenaar te zijn van de bandenvoorraad, inclusief de banden waarvan niet geheel duidelijk is van wie deze zijn.

Dit scenario is te voorkomen door duidelijkheid te verkrijgen over de wijze van opslag. Als de handelaar op de bandenset aangeeft welke banden van wie zijn, kun je bij de curator aantonen dat deze niet tot de failliete boedel behoren en kun je deze aan de boedel onttrekken. Bijvoorbeeld met een label, waarop een opslagnummer staat, het kenteken of de naam van de eigenaar. Uiteraard moeten wel de kosten voor de opslag zijn voldaan.