Praktijkvoorbeelden - Ben ik aansprakelijk als een kind van mijn campertrap valt?


Mijn camper staat in een camper- en caravanstalling. Via het trapje aan de achterzijde is er een kind op de camper geklommen en ervan afgevallen. Het kind heeft hierbij een pols gebroken.
Kunnen zijn ouders mij hiervoor aansprakelijk stellen?

NKC Juridische Helpdesk:
Niet als er niks te verwijten is

De hoofdregel in het aansprakelijkheidsrecht is dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. Dus als een kind ergens van afvalt, moet hij de schade zelf dragen. In de praktijk komt dat op zijn ouders neer.
Dat is echter niet altijd zo. Als er sprake is van een onrechtmatige daad, dan is het mogelijk om de schade op een ander af te wentelen. Het is dan aan het kind, ofwel de ouders van het kind, om aan te tonen dat hier sprake van is. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de campereigenaar of de stallinghouder erbij is als het kind op de camper klimt en dit ook toelaat.
Dan is er wellicht sprake van een andere situatie. Omstandigheden die daarbij een rol kunnen spelen zijn de leeftijd van het kind en de staat van de camper. Als de camper gebreken heeft waardoor deze een bijzonder gevaar voor personen oplevert, dan kan de eigenaar op grond van de wet (artikel 6:173 Burgerlijk Wetboek) toch aansprakelijk zijn.
In dit geval gaat het om een camper die met meerdere campers en caravans in een stalling staat. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen door de eigenaar van de camper of door de stallinghouder.
Dat betekent dat noch de eigenaar van de camper, noch de stallinghouder met succes aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de eventuele schade als gevolg van dit ongeval.