Evenementen in coronatijd

De NKC gunt elke camperaar het gevoel van vrijheid en veiligheid tijdens het camperen. Ook in coronatijd en juíst tijdens een NKC-groepsevenement. Deelnemers kiezen ervoor om ontzorgd te worden en onder begeleiding te genieten van al het moois dat de omgeving te bieden heeft.

Laatste update: 23 maart 2022

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over het deelnemen aan een evenement in coronatijd. Daarom hebben we een ‘NKC Covid-19 protocol Evenementen 2022’ opgesteld. Daarin staat alle informatie overzichtelijk op een rij, onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

NB: de schuingedrukte tekst zijn de aanpassingen t.o.v. de vorige versie

1. Voorwaarden voor deelname aan een NKC-evenement

 • Deelname is uitsluitend mogelijk indien deelnemer zich aan de richtlijnen en voorschriften van de Overheid, het RIVM, de bevoegde lokale overheden, alsmede de NKC conformeert. De meest recente informatie over reisadviezen en regelgeving bij een evenement in het buitenland is te vinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen en wijsopreis.nl.
 • NKC Evenementen (waaronder ook de NKC Rijvaardigheidstrainingen) vinden allen doorgang.
 • Zodra regelgeving aangepast wordt, zullen we deze hier weergeven. Hou deze website dus in de gaten, met name de dagen ná een persconferentie.
 • De NKC is niet verantwoordelijk voor het eventueel ontbreken van de juiste reispapieren incl. documenten gerelateerd aan Covid-19 (zoals een vaccinatiebewijs). De eventuele gevolgen hiervan zijn voor risico en rekening van deelnemer. 

2. Eventuele RIVM-beperkingen aan evenementen en/of lockdown

 • Een NKC-evenement zal in beginsel alleen doorgang vinden als de richtlijnen en voorschriften van de overheid, het RIVM, de bevoegde lokale overheden dit toestaan. Dit geldt ook als dit NKC-evenement in het buitenland plaatsvindt. Indien uiterlijk de dag vóór aanvang het evenement niet is toegestaan, dan wordt het evenement geannuleerd. Het geïncasseerde bedrag wordt gerestitueerd, of gebruikt voor het omboeken naar een ander evenement, dit in overleg met deelnemer.
 • Het programma van een NKC-evenement kan worden aangepast indien de richtlijnen en voorschriften van de overheid, het RIVM, de bevoegde lokale overheden dit vereisen. Dit geldt ook als dit NKC-evenement niet in het buitenland plaatsvindt.
 • Indien tijdens het evenement een lockdown van kracht wordt waardoor het evenement afgebroken moet worden, dan ontvangt de deelnemer een vergoeding voor de niet-genoten dagen, conform artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden NKC Evenementen 2022.

3. Quarantaine

Quarantaine bij aankomst en tijdens het evenement

 • Indien binnen 2 weken voor aanvang van het evenement een quarantaineverplichting geldt voor álle deelnemers (gevaccineerd en niet-gevaccineerd) op één of meerdere bestemmingen dan wordt het evenement geannuleerd. Het volledige betaalde bedrag wordt gerestitueerd.

Quarantaine na terugkeer in thuisland

 • Als na afloop van het NKC-evenement in het buitenland een quarantaineverplichting geldt bij terugkeer in het thuisland van de deelnemer, dan is dit het risico van de deelnemer.

4. Kleurcode van het land of regio wijzigt tijdens evenement van geel naar oranje of rood

 • De NKC besluit in overleg met de evenementenbegeleiding hoe te handelen, indien het hele land of een regio ‘oranje’ of ‘rood’ kleurt. Er zal gekeken worden of er naar de mening van de NKC nog een passend programma geboden kan worden. Hieronder wordt verstaan het bieden van overnachtingslocaties en de mogelijkheid om individueel en/of in groepsverband activiteiten aan te bieden. De NKC en/of evenementenbegeleiding zal de deelnemers hierover informeren.
 • Indien de NKC het evenement vóór de startdatum annuleert, vindt volledige restitutie van het geïncasseerde bedrag plaats. Indien deelnemer zélf de boeking voor het evenement wil annuleren, dient hij dit schriftelijk per e-mail bij de NKC te melden, waarna de gebruikelijke annuleringskosten in rekening worden gebracht, conform artikel 9.1 van de Algemene Voorwaarden NKC Evenementen.

5. Coronagerelateerde klachten tijdens het evenement

 • Krijgt deelnemer tijdens het evenement coronagerelateerde klachten, dan dient dit direct gemeld te worden bij de evenementenbegeleiding. Deelnemer moet zich zo spoedig mogelijk (laten) testen bij de dichtstbijzijnde hiervoor geschikte locatie. Tot het moment van een negatieve testuitslag is deelnemer uitgesloten van groepsactiviteiten.
 • Indien de uitslag voor één of beide reispartners ‘positief’ is, dan zal deelnemer en (eventuele) mededeelnemer(s) het evenement moeten verlaten.
 • Bij een positieve Covid-19-test en verplichte quarantaine heeft deelnemer geen recht op vergoeding van de niet genoten dagen, extra verblijfskosten en/of eventuele andere kosten. Deze situatie is persoonsgebonden en valt onder het eigen risico van deelnemer.
 • De evenementenbegeleiding kan alle deelnemers vragen om gedurende het evenement een Covid-19-zelftest te doen, mocht hier aanleiding voor zijn. Een aanleiding zou kunnen zijn, een positieve uitslag van een mededeelnemer, maar ook een bezoek aan een activiteit waar ook niet-deelnemers bij aanwezig geweest zijn (bijvoorbeeld een stadsbezoek/markt) waarbij de kans op een besmetting aanwezig is. De deelnemers worden geacht hieraan mee te werken. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Is deelnemer hiertoe niet bereid, dan volgt uitsluiting van gezamenlijke activiteiten.
 • Deelnemers die in contact zijn geweest met een positief getest persoon moeten op de dag van de geconstateerde besmetting een zelftest uitvoeren.

6. Uitval door ziekte evenementenbegeleiding

 • Indien de evenementenbegeleiding positief getest wordt op Covid-19, dan zullen zij in quarantaine gaan of de groep verlaten.
 • De NKC zal ofwel een vervangende evenementenbegeleiding aanstellen, het evenement beëindigen, ofwel besluiten dat het evenement voorgezet wordt onder begeleiding van de overgebleven leden van het evenemententeam.

7. Meenemen vanuit huis

Wij adviseren je dringend om onderstaande zaken mee te nemen:

 • Desinfecteringsmiddel
 • Een aantal goedgekeurde Covid-19-zelftesten

8. Regels en afspraken tijdens het evenement

 • In sommige landen is de 2G+-regel van kracht. Ook na vaccinatie met de boosterprik of het kunnen tonen van een herstelbewijs is een negatieve coronatest verplicht. Kosten hiervan zijn voor rekening van deelnemer.
 • Bij aanvang van het evenement dienen de deelnemers een bewijs dat men onder de geldende regels mag deelnemen aan het evenement te tonen aan de evenementenbegeleiding.
 • De evenementenbegeleiders hebben het recht om deelnemers te vragen naar corona gerelateerde klachten. Indien zij dat noodzakelijk achten kunnen zij deelname aan (een onderdeel van) het programma weigeren totdat er een negatieve test overlegd kan worden. De deelnemer dient zich zo spoedig mogelijk en op eigen kosten te laten testen op de dichtstbijzijnde hiervoor geschikte locatie.
 • De regelgeving en voorwaarden per land zijn aan veel veranderingen onderhevig. De meest recente informatie over reisadviezen en regelgeving is te vinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
 • Ook op de website wijsopreis.nl is veel nuttige informatie te vinden.

9. Check je reisverzekering

 • Reisverzekeringen verschillen. Ook als het gaat om de vergoeding van kosten die je tijdens je evenement maakt als gevolg van corona. Check daarom de voorwaarden van jouw (reis)verzekering.
 • Wil je weten wat de reisverzekering van de NKC dekt, kijk dan op de reisverzekering-pagina. Hier staat een overzicht met de verschillende onderdelen van de reisverzekering en de kosten die afhankelijk van het reisadvies (groen, geel, oranje, rood) worden uitgekeerd. Ook staan de meest gestelde vragen over de NKC reisverzekering m.b.t. corona op onze website vermeld. Uiteraard geldt dit advies ook voor je overige verzekeringen, check vooraf bij je verzekeringsmaatschappij wat wel of niet gedekt is.

10. Algemene Voorwaarden NKC Evenementen 2022

Op al onze evenementen zijn de Algemene Voorwaarden NKC Evenementen van toepassing.

11. NKC Covid-19 Protocol Evenementen 2022 onder voorbehoud van wijzigingen

 • NKC volgt de Covid-19-ontwikkelingen en behoudt zich het recht om op basis hiervan dit protocol tussentijds aan te passen.
 • Deelnemers worden geacht van dit protocol op de hoogte te zijn.
 • Het meest actuele protocol zoals vermeld op de website van de NKC is van toepassing.